Stå upp för Mänskliga Rättigheter

May 27, 2017

Projekt Integration genom Aktiv Rehabilitering

 

Human Rights Sweden är samarbetspartner i projekt Integration genom Aktiv Rehabilitering och bidrar bland annat med juridisk rådgivning.

Projektet grundar sig i en samverkan mellan RG Aktiv RehabiliteringRefugees Welcome Stockholm och Migrationsverket. Syftet med projektet är att öka möjligheten för personer med ryggmärgsskada och liknande fysiska funktionsnedsättningar till integration genom aktiv rehabilitering. Projektet är finansierat av Arvsfonden.

March 16, 2017

Föreläsning om kulturell egendom i väpnad konflikt  

 

Fredag den 17 mars höll Human Rights Sweden en föreläsning för Kulturförvaltningen Stockholms Stad. 

Human Rights Sweden redogjorde för hur internationell humanitär rätt ger skydd för kulturell egendom i väpnad konflikt genom Genèvekonventionerna och Kulturkonventionen. En genomgång gjordes även av straffansvaret som föreligger enligt Romstadgan för individer som kränker nämnda skydd samt att Internationella brottsmålsdomstolen har jurisdiktion för att lagföra sådana individer. 

October 12, 2016

Föreläsning om mänskliga rättigheter  

 

Human Rights Sweden höll en föreläsning om mänskliga rättigheter för Stockholm Djurgården RotarAct. 

 

Föreläsningen som hölls torsdag den 13 oktober var mycket uppskattad av deltagarna. Tillsammans med deltagarna diskuterades FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen. Diskussionen kretsade kring hur nämnda konventioner samspelar med varandra och vilka kontrollorgan som finns för att se till att konventionerna efterlevs.

 

Human Rights Sweden lyfte även fram vikten av mänskliga rättigheter och framstegen som görs inom detta lagområde, bland annat genom att Sverige gjort Europakonventionen till svensk lag. Vidare även hur viktig roll vi har som enskilda individer då ett ansvar vilar på oss att bilda opinion för mänskliga rättigheter i världen.     

Please reload

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm