December 10, 2015

Svenska medborgare som strider för IS. En första genomgång av dagens rättsläge  

 

Svensk media har rapporterat om flertalet fall där svenska medborgare har åkt till mellanöstern för att strida för IS (Daesh). Uppgifter som har bekräftats av svenska myndigheter. Vid mer än ett tillfälle har journalister kommit i direkt kontakt med en svensk medborgare som stridit för Daesh. Under intervjuns gång har individen för journalisten egenhändigt medgett sig ha deltagit i strider för Daesh.

December 01, 2015

Viljan att kartlägga, åsiktsregistrera människor är lagstridig

 

I en intervju med Svenska Dagbladet framför Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmy Åkesson att han vill undersöka attityder i den muslimska befolkningen i Sverige. Som anledning anförs att man vill ta reda på hur utbredd religiös radikalisering är. SDs vilja definieras i det närmaste som en form av kartläggning, åsiktsregistrering av svenska medborgare.

 

Denna vilja står i strid med både svensk lagstiftning och internationell rätt.

November 23, 2015

Dags för nya perspektiv i Sverige

 

Situationen i Mellanöstern är sedan flera år tillbaka ohållbar. Krig och terror har satt miljoner människor på flykt från sina hem. Tragedin och lidandet för dessa människor går inte att beskriva. En liten del av människorna på flykt undan kriget och terrorn i Mellanöstern har kommit till Sverige. Detta har gett orsakt till en debatt där dessa människor diskuteras ur olika perspektiv. Ett av de senaste perspektiven är vad andra länder tycker och tänker om oss i Sverige. Hur vi hanterar dessa människor på flykt. Man menar att Sverige är på väg att kollapsa. Att Sverige inte bara har nått sin gräns utan att landet har överskridit den och nu är på väg utför.

November 16, 2015

Människorna på flykt undan terrorn i Mellanöstern i ljuset av terrorn i Paris. Hur bör Sverige agera?

 

Händelserna i Paris är avskyvärda och fördöms starkt. Aktionerna är politiskt motiverade med syfte att handlingsförlama och skapa rädsla. Målet är att destabilisera öppna samhällen, så att de sluter sig. Målet är att få människor att vända sig mot varanda. Att grannar, arbetskollegor och vänner vänder sig mot varandra. Att skapa hat och intolerans. Det är samma typ av aktioner och mål som satt oerhört många människor på flykt från kriget i Mellanöstern. Det tycks vara oundvikligt att händelserna i Paris kommer att påverka Sverige på ett eller annat vis.

Please reload

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm