November 23, 2015

Dags för nya perspektiv i Sverige

 

Situationen i Mellanöstern är sedan flera år tillbaka ohållbar. Krig och terror har satt miljoner människor på flykt från sina hem. Tragedin och lidandet för dessa människor går inte att beskriva. En liten del av människorna på flykt undan kriget och terrorn i Mellanöstern har kommit till Sverige. Detta har gett orsak till en debatt där dessa människor diskuteras ur olika perspektiv. Ett av de senaste perspektiven är vad andra länder tycker och tänker om oss i Sverige. Hur vi hanterar dessa människor på flykt. Man menar att Sverige är på väg att kollapsa. Att Sverige inte bara har nått sin gräns utan att landet har överskridit den och nu är på väg utför. Ett sådant perspektiv finns även inom Sverige. Ett perspektiv som har sin utgångspunkt i att människorna på flykt är ett problem. Detta må vara ett perspektiv, men det är inget perspektiv som tar situationen framåt. Människorna döms ut på förhand genom att de stämplas negativt som ett problem. Ett sådant problematiserande perspektiv tjänar endast högerextrema krafter och den diskriminerande människosyn de har.

 

En våg av människor på flykt undan krig söker sig till Sverige. Känns detta igen? Det är inte första gången det sker. Inbördeskriget i forna jugoslavien ledde till att en stor mängd människor flydde kriget och sökte sig till Sverige. Förmodligen var denna våg av människor som flydde krig en av de största någonsin som sökt sig till Sverige. Omfattnigen var sådan att tältläger fick byggas för att det saknades boendeplatser för samtliga människor. Även då hördes röster inifrån Sverige i form av högerextrema krafter om att Sverige har nått sin gräns, Sverige kommer att kollapsa. Så vad hände? Tro det eller ej men Sverige tog emot en icke tidigare skådad mängd av människor på flykt undan krig och…står än idag kvar på världskartan som landet Sverige! Sverige kollapsade inte. Sverige gick inte under.

 

Högerextrema krafter hade fel då och högerextrema krafter har fel idag. Säg, på vilket sätt utvecklades Sverige negativt av vågen av människorna på flykt från inbördeskriget i forna Jugoslavien? Zlatan Ibrahimovic? Cevapcici? Sedan denna våg har globala svenska bolag tillkommit som Skype och Spotify för att inte tala om otaliga andra företag som tillkommit på den svenska arbetsmarknaden. Sverige slutade inte utvecklas i samband med nämnda våg. Sverige fortsatte röra sig framåt. Starkare än någonsin.

 

Problemet är inte människorna på flykt från krig. Problemet är att man ser på dessa människor som ett problem.

 

Med ett fokus där man enbart problematiserar kring en situation är det självklart att man endast ser problem och sluter sig i en negativ tankespiral. Ett sådant fokus tar inte Sverige framåt. Ett sådant fokus utvecklar inte Sverige. Tvärtom. Ett sådant fokus skapar tveksamhet och rädsla. Sverige är där just nu. Sverige är där högerextrema krafter vill att Sverige ska vara. Tveksamt och uppskrämt. De högerextrema krafterna har sedan flera år tillbaka aktivt arbetat med att förstärka detta problematiserande perspektiv in i det svenska samhällets tankar. Sverige måste nu mer än någonsin slita sig loss från greppet som de högerextrema har om våra tankar. Sverige måste vinna tillbaka sig självt. Sverige måste våga lita på sig självt och sin egen styrka igen. Sverige har gjort det förr. Fokus måste skifta från problematiserande till att vara lösningsorienterat där man ser möjligheter istället för hinder och problem. 

 

Människor som är på flykt undan krig och som kommer till Sverige är en resurs, en möjlighet. De bidrar till den svenska ekonomin inte bara genom arbetskraft, skatt och köpkraft utan även genom kreativa lösningar utifrån sitt ”utanför den svenska samhällsboxen” tänk. Det blir en fusion av unik knowhow. Därtill generera de arbetstillfällen för den befintliga svenska befolkingen. Vilket återigen stärker den svenska ekonomin. Det är vad den stora vågen av människor som flydde undan inbördeskriget i forna Jugoslavien har gjort för Sverige.

 

Så vilket typ av samhälle vill vi leva i? Ett samhälle som är kreativt, öppet, positivt och som rör sig framåt? Eller ett samhälle som problematiserar, är inskränkt, negativt och står still?

 

Vi bestämmer. Inte högerextrema krafter.

 

 

Nawfal Naji

Människorättsjurist

Human Rights Sweden

Please reload

Faktaruta

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

 

Artikel 14. 1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

 

Artikel 1 Människans värdighet. Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas.

 

Artikel 18 Rätt till asyl. Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm