October 12, 2016

Föreläsning om mänskliga rättigheter  

Human Rights Sweden höll en föreläsning om mänskliga rättigheter för Stockholm Djurgården RotarAct .

Föreläsningen som hölls torsdag den 13 oktober var mycket uppskattad av deltagarna. Tillsammans med deltagarna diskuterades FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen. Diskussionen kretsade kring hur nämnda konventioner samspelar med varandra och vilka kontrollorgan som finns för att se till att konventionerna efterlevs.

Human Rights Sweden lyfte även fram vikten av mänskliga rättigheter och framstegen som görs inom detta lagområde, bland annat genom att Sverige gjort Europakonventionen till svensk lag. Vidare även hur viktig roll vi har som enskilda individer då ett ansvar vilar på oss att bilda opinion för mänskliga rättigheter i världen.     

Nawfal Naji

Människorättsjurist

Human Rights Sweden

Please reload

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm