March 16, 2017

Föreläsning om kulturell egendom i väpnad konflikt  

 

Fredag den 17 mars höll Human Rights Sweden en föreläsning för Kulturförvaltningen Stockholms Stad. 

Human Rights Sweden redogjorde för hur internationell humanitär rätt ger skydd för kulturell egendom i väpnad konflikt genom Genèvekonventionerna och Kulturkonventionen.

 

En genomgång gjordes även av straffansvaret som föreligger enligt Romstadgan för individer som kränker nämnda skydd samt att Internationella brottsmålsdomstolen har jurisdiktion för att lagföra sådana individer. 

Föreläsningen var väldigt uppskattad av deltagarna som ställde ett antal intressanta frågor under föreläsningens gång. Efter föreläsningen kom några av deltagarna fram och ett givande samtal fördes om bland annat Genèvekonventionerna.  

Nawfal Naji

Människorättsjurist

Human Rights Sweden

Please reload

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm