Projekt

Följ projektet på Instagram och Facebook:

@IntegrationRehabilitering

#IntegrationRehabilitering 

 

Har du själv ett fysiskt funktionshinder eller känner du någon som har det?

Ta kontakt med projekt Integration genom Aktiv Rehabilitering via ovan angivna plattformar.

Nawfal Naji

Människorättsjurist

Human Rights Sweden

Integration genom Aktiv Rehabilitering

 

Human Rights Sweden är samarbetspartner i projekt Integration genom Aktiv Rehabilitering och bidrar bland annat med juridisk rådgivning.

Projektet grundar sig i en samverkan mellan RG Aktiv RehabiliteringRefugees Welcome Stockholm och Migrationsverket. Syftet med projektet är att öka möjligheten för personer med ryggmärgsskada och liknande fysiska funktionsnedsättningar till integration genom aktiv rehabilitering. Projektet är finansierat av Arvsfonden.

Genom förebilder med egna erfarenheter och kunskap vill vi stärka individens mod, vilja och förmåga till självständighet och delaktighet i samhället.

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm