Vårt Arbete

Human Rights Sweden har åtagit sig att stå upp för mänskliga rättigheter. Arbetet med att stå upp för mänskliga rättigheter utförs främst genom uppmärksammandet av människorättskonventioner och dess överträdelser.

Uppmärksammandet av människorättskonventioner och dess överträdelser utförs i första hand genom analyserande artiklar skrivna av Human Rights Sweden´s människorättsjurist samt genom föreläsningar. Artiklarna publiceras på Human Rights Sweden´s hemsida samt sprids i sociala medier. 

På detta vis ämnar Human Rights Sweden uppnå sitt mål om att stå upp för och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter hos allmänheten.

På samma vis ämnar Human Rights Sweden arbeta med CSR.

​Hitta hit: 

Olofsgatan 18, 1 tr

111 36 Stockholm